Indeks članaka

 

FRUŠKOGORSKI MANASTIRI– SREMSKI KARLOVCI

 

BEOGRAD Polazak u 08.00 h. Vožnja preko Indjije do manastira Krušedol.

MANASTIR KRUŠEDOL Obilazak manastira.

 

manastir Krusedol
Manastirska crkva je posvećena prazniku Blagoveštenja. Manastir je osnovao Sveti Maksim sa svojom majkom Angelinom, uz pomoć vlaškog vojvode Jovana Njagoja, između 1509. i 1516. Neki istraživači smatraju da se na tom mestu nalazilo svetilište stare slovenske vere. Prilikom povlačenja Turaka iz Srema 1716, manastirski konaci su oštećeni, a crkva spaljena. Obnavljanje manastira je počelo 1721. i završeno krajem 18. veka. Nastavak puta do manastira Novo Hopovo.

 

MANASTIR NOVO HOPOVO Obilazak manastira.

 

manastir Novo Hopovo
Manastir Novo Hopovo leži na blagoj padini južnih obronaka Fruške gore, nedaleko od Iriga. Udaljen je svega stotinak metara od magistralnog puta Ruma - Novi Sad, te je jedan od najpristupačnijih fruškogorskih manastira. Manastir Novo Hopovo, zajedno sa Krušedolom, po svojoj arhitekturi, prosvetnoj ulozi, istoriji bogatoj kulturnim, verskim i političkim događajima, jedan je od najznačajnijih manastira u i. Od samog početka manastir je uživao veliki ugled kao kulturno središte. Osnivač ove drevne svetinje, kao i većine fruškogorskih bisera je sveti vladika Maksim (Đurađ Branković). Nastavak puta do manastira Staro Hopovo.

 

MANASTIR STARO HOPOVO Obilazak manastira.

 

manastir Staro Hopovo
Manastir Staro Hopovo je smešten u istočnom delu Fruške gore na 2 km udaljenosti od manastira Novo Hopovo. Manastirska crkva je posvećena sv. Pantelejmonu. Prema predanju manastir je osnovao despot Đorđe Branković krajem 15. veka, a prvi zapis o manastiru je iz 1545-46. Umesto stare drvene crkve izgrađena je 1752. današnja manastirska građevina. U maloj jednobrodnoj crkvi nalazio se barokni ikonostas velike vrednosti na kome je prestone ikone slikao Janko Halkozović. U Drugom svetskom ratu ikonostas je oštećen i demontiran, a manastirski konak razrušen. Šetnja šumskom stazom do izvora Jelenac. Nastavak puta do Sremskih Karlovaca.

 

SREMSKI KARLOVCI Razgledanje grada : Saborna crkva, gimnazija, patrijaršija, česma četiri lava ...

 

sremski karlovci

Šta su Karlovci? – Dunav, planina, vinogradi, skup trošnih i čudnih kuća, veseo, lak, bezbrižan život sa mnogo pića, pesme, igre, pola selo, pola varoš, na čijoj pijaci danas raste trava?" Ovako je o Sremskim Karlovcima početkom ovog veka pisao varoški lekar dr Laza Popović, a njegov savremenik, književnik i pripovedač Veljko Petrović nazva ih Sionom srpskog pravoslavlja.

 

Povratak za Beograd.
BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.


ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, obilazak fruškogoskih manastira i Sremskih Karlovaca, vodiča, troškove organizacije i vođenja puta.

 

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.