Indeks članaka

 

BEOGRAD - OPLENAC - TOPOLA - ARANĐELOVAC - BEOGRAD

 

BEOGRAD Polazak u 08.00 h. Vožnja preko Mladenovca i Topole do Oplenca uz usputna zadržavanja po potrebi.

 

Oplenac
OPLENAC Obilazak crkve Svetog Đorđa, Petrove kuće, Vinogradareve kuće, Karađorđevog grada, Kraljevskog podruma i Topole.

 

Na kamenitom brdu Oplenac, obraslom krivim šumarima (vrsta hrasta), bio je krajem XVIII veka slobodan zahvat šume. Po predanju i narodnoj etimologiji, račvasta i kriva stabla bila su vrlo pogodna da se od njih pravi oplen - drveni delovi na seljačkim kolima (otuda i naziv : Oplenac). U vreme prvog srpskog ustanka na Oplencu se nalazio utvrđeni šanac, podignut za egzercir vojske i neposrednu odbranu topolskog grada, a na njihovim padinama su se nalazili Karađorđevi vinogradi i, niže prema gradu, voćnaci. Ova dominatna tačka u zatalasanom reljefu Sumadije pruža izvanredan pogled u okolinu na sve četiri strane sveta. Karađorđev sin, knez Aleksandar, obnovio je za vreme svoje vladavine očeve vinograde, zasadio nove i na samoj istočnoj padini sagradio kuću sa više soba pod kojom je bio podrum, a na samom brdu manju stanbenu zgradu.

 

Crkva Svetog Đorđa na Oplencu predstavlja objekat autentične lepote i rafiniranog izgleda. Građena kao hram i mauzolej vladarske porodice Karađorđević, ona dominira krajolikom u koji se uklapa kako prefinjenim izgledom tako i materijalom od kog je sačinjena, a čija belina u kontrastu sa zelenilom šuma oko nje i plavetnilom neba, predstavlja savršeni sklad. Zadužbinska Crkva Setog Đorđa, smele i neobične arhitekture, izgrađena je u srpsko-vizantijskom stilu. To je petokupolna građevina, sa velikom glavnom kupolom i četiri manje, koje su nešto niže i nalaze se na krajevima ravnokrakog krsta. Ispod glavnog kubeta nalazi se masivni polijelej od bronze prečnika 9 metara, težak 1500 kilograma. Naopako postavljena kruna u polijeleju simbolizuje tugu srpskog naroda zbog propasti srpskog carstva na Kosovu 1389. godine. U Oplenačkoj crkvi sabrane su kopije iz 60 srpskih manastira. U mozaiku je urađeno 725 slikanih kompozicija (513 u hramu i 212 u kripti) na kojima se nalazi 1500 figura. Ukupna površina mozaika je 3 500 m². Ugrađeno je oko 40 miliona staklenih kockica, koje imaju 15 hiljada nijansi boja, a izrađene su u Italiji i Nemačkoj. U kripti se nalazi 39 grobnica sa nadgrobnim pločama od dečanskog oniksa. Na Oplencu je sahranjeno dvadeset dva člana dinastije: dva sarkofaga se nalaze u gornjem delu hrama, u severnoj pevnici je sarkofag kralja Petra I (1844 – 1921), ktitora crkve, a u južnoj sarkofag Karađorđa Petrovića (1762 – 1817), prvog vladara obnovljene Srbije i rodonačelnika dinastije Karađorđević, dok je u kripti sahranjeno 20 članova dinastije, među kojima i dva vladara, knez Srbije Aleksandar Karađorđević (1806 – 1885) i kralj Jugoslavije Aleksandar I Karađorđević (1888 – 1934). Crkva i kripta predstavljaju nerazdvojnu celinu, koja je znalački ukonponovana. Bogata filigranski rađena ornamentika, savršeno skladan mozaik, sa vešto i planski odabranim motivima, izuzetno lepe spoljašnjosti i precizno odabranog mesta gde će se zidati, svojom monumentalnošću i lepotom, ova crkva predstavlja biser arhitekture i dekoracije toga vremena.

 

 

Petrova kuća Kada su započeli radovi na izgradnji Oplenačke crkve, zapadno od nje, sazidana je crkvena kuća, namenjena parohu crkve. Zidana je po projektu Koste J. Jovanovića 1910. godine. Postavljena je kao privremena zgrada. Imala je šest prostorija, u kojima je trebalo da stanuju graditelji crkve. Ispod zgrade urađen je podrum za smeštaj alata i građevinskog mate-rijala. U nju se, međutim, prvi uselio kralj Petar, kako bi mogao da nadgleda radove na crkvi. Zato je i prozvana Petrova kuća. Stari kralj je sedeo u svojoj stolici ispred kuće i vredno beležio sve šta je rađeno. Kraljeve dnevničke beleške veoma su važan idragocen dokument iz koga se može videti kako su tekli radovi, ali i saznati o svakodnevnom životu u Topoli. Kralj je stanovao u kući, uz kraće prekide, sve do jeseni 1915. godine, kada je sa vojskom otpočeo povlačenje iz otadžbine preko Albanije do Soluna. U ovoj kući mu je regent Aleksandar, tokom 1914. i 1915. godine, dolazeći iz glavnog štaba smeštenog u Kragujevcu, podnosio izveštaje i planove o vojnim operacijama. Sam kralj Petar govorio je da je voleo da boravi u ovoj kući i da se ispred nje pruža divan pogled na njegov rodni kraj i njegovu zadužbinu. Petrova kuća danas je muzej-galerija sa tematskim postavkama vezanim za dinastiju Karađorđević.

 

Vinogradareva kuća Kako je topolski kraj uvek bio poznat po vinogradima, na Oplencu je blizu zadužbinskog kompleksa podignuta kuća za vinogradara. Zidana je u tradicionalnom šumadijskom stilu, a nalazi na severnoj padini Oplenca. Njeni podrumi su ukopani u blagi nagib zemljišta, a ima i prostran trem. Podignuta je 1911. godine i u njoj je izvesno vreme živeo upravnik kraljevskih vinograda. Danas njene prostorije služe kao galerijski prostor među čijim postavkama je i legat poznatog srpskog slikara Nikole Graovca. Graovac je sedamdesetih godina prošlog veka bio jedan od prvih učesnika slikarske kolonije u obližnjem selu Lipovcu. Njegovo upoznavanje sa ovim krajem i stanovnicima, urodilo je čvrstom vezanošću za Topolu u kojoj je izgradio svoj dom i atelje.

 

Topola

Karađorđev grad sagradio je u periodu od 1811 – 1813, Karađorđe Petrović vođa Prvog srpskog ustanka koji kao prvi vladar obnovljene Srbije donosi ekonomski i kulturni razvitak Topoli. Do danas je očuvan: restaurirani konak sa kulom, crkva sa zvonikom i škola u kojoj se danas nalazi Narodna biblioteka “Radoje Domanović”. U konaku je stalna izložba ličnih predmeta Vožda i autentično oružje iz Prvog srpskog ustanka među kojima je i originalni Karađorđev top poznat pod imenom “aberdar”. Na top nedostaje desna ručka koju je kralj Petar I Karađorđević iskoristio kao osnovu za sve krunidbene insignije želeći da simbolično poveže svoju vladavinu sa slavnom vladavinom svoga dede, Vožda Karađorđa. Crkva Presvete Bogorodice , u narodu poznata pod nazivom Karađorđeva crkva, jednobrodna je građevina sa osnovom u obliku upisanog krsta. Građena od lomljenog kamena, a njen dvoslivni krov pokriven je ćeramidom. Uz zapadni portal podignuta je spratna kula zvonara, takođe od kamena, koja je istovremeno služila i kao odbrambena kula. Polukružna i vitka, kupola crkve prekrivena je šindrom – pločama od hrastovog drveta. Kupola je spolja ortogonalna, a iznutra polukružna. Crkva deluje prilično rustično, ali se odlikuje izuzetno skladnim proporcijama. Spolja je okrečena belom bojom. Unutrašnjost crkve, bogato je oslikana i sa ikonostasom u duborezu, odaje utisak sklada i prefinjenosti. Karađorđeva crkva jeste svojevrstan istorijski spomenik i dokaz burnih događaja u Topolskom kraju. U crkvi, koja se i danas smatra gradskom, svakodnevno se održavaju bogosluženja. Dom Karađorđevića u crkvi je postavio spomen-ploču sa imenima ratnika iz ovog kraja, poginulih u balkanskim ratovima 1912. I 1913. godine. Centrom utvrđenog grada dominira spomenik Karađorđu podignut u novije vreme, delo Petra Palavičinija.

Polazak za Aranđelovac.

 

Arandjelovac

ARANĐELOVAC Obilazak Bukovičke Banje - Gradskog parka i centra grada.

 

Povratak za Beograd.
BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.


ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, obilazak kompleksa u Topoli/Oplencu i Aranđelovca (sa ulaznicama i lokalnim vodičem), vodiča, troškove organizacije i vođenja puta.

 

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.