Indeks članaka

 

 


 


BEOGRAD – SREMSKI KARLOVCI – PETROVARADINSKA TVRDJAVA – NOVI SAD – KULPIN – BEOGRAD

BEOGRAD Polazak u 08.00 h. Vožnja preko Stare Pazove i Inđije do Sremskih Karlovaca.

 

 

sremski karlovci

SREMSKI KARLOVCI Šta su Karlovci? – Dunav, planina, vinogradi, skup trošnih i čudnih kuća, veseo, lak, bezbrižan život sa mnogo pića, pesme, igre, pola selo, pola varoš, na čijoj pijaci danas raste trava?" Ovako je o Sremskim Karlovcima početkom ovog veka pisao varoški lekar dr Laza Popović, a njegov savremenik, književnik i pripovedač Veljko Petrović nazva ih Sionom srpskog pravoslavlja. Razgledanje Saborne crkve, gimnazije, patrijaršije, česme 4 lava i starog centra grada... Nastavak puta do Petrovaradina.

 

Petrovaradin

PETROVARADIN Petrovaradinska tvrđava danas čini sastavni deo urbane celine Novog Sada.Tvrđava je građena po sistemu Vobana, među nekoliko preostalih u zapadnoj i srednjoj Evropi koja je skoro sačuvana u potpunosti. „Gibraltar na Dunavu” prostire se sto dvanaest hektara, ide četiri sprata u dubinu, ima više od šesnaest kilometara tunela, oko dvanaest hiljada puškarnica i trinaest kapija

Razgledanje tvrdjave: Duga kasarna, pijani sat, vidikovac...

 

Nastavak puta do Novog Sada.

 

Novi Sad

NOVI SAD Panoramsko razgledanje centra grada. Nastavak puta do Kulpina.

 

Kulpin

KULPIN Razgledanje dvoraca Stratimirović i Dundjerski i Poljoprivrednog muzeja.

Oba klasicistička dvorca, u parkovskom okruženju, sagrađena su za plemićku porodicu Stratimirović. Manji dvorac je izgrađen krajem 18. veka, a veći je izgrađen polovinom 19. veka. Prema projektu arh. Momčila Tapavice, obnova i rekonstrukcija urađena je 1912. Porodica Stratimirović, je dala više istorijskih ličnosti: mitropolit Stevan Stratimirović, Đorđe Stratimirović – komandant Srpske vojske u revoluciji 1848/49. godine, i bila je jedna od najznačajnijih srpskih porodica u Habzburškoj monarhiji. Stratimirovići su jedna od retkih srpskih porodica koja je među prvima stekla plemstvo za vojničke zasluge u austrijskoj carevini 1745. od Marije Terezije. Jedno kratko vreme, imanje je od Stratimirovića, otkupio Matej Semzo od Kamjonike, ali je 1889. imanje prodao je Lazaru Dunđerskom, koji je kao i njegov sin Đorđe znatno doprineo razvoju i modernizaciji poljoprivrede u Kulpinu. Veliki dvorac je prizemna zgrada izuzetno skladnih proporcija sa karakterističnom pristupnom rampom u kojoj je smešten glavni ulaz. Sa dvorišne strane se nalazi visoki parter sa polukružnom terasom. Glavnom fasadom dominira klasicistički portik sa stepeništem, pristupnim rampama i četiri para jonskih stubova koji nose arhitrav i timpanon. Prozori su ukrašeni sa polurozetama sa figurama orlova. Iznad krovnog venca se nalazi atika sa ornamentisanim pravougaonim poljima i vazama na uglovima. Sa dvorišne strane se u prizemlju nalazi petougaoni ulazni trem ozidan punim zidovima, sa kružnim otvorima na bočnim stranama. Na spratu se nalazi prostrana terasa – loža petostrane osnove pokrivena kupolom na kaneliranim stubovima. Iz prostranog hola koji predstavlja centralnu komunikacionu prostoriju iz koje se dugačkim hodnikom ulazi u sve ostale prostorije u dvorcu. Porodica Dunđerski je zadržala posed sve do nacionalizacije 1945. Park u okviru veleposeda je i nekada predstavljao prvorazredno umetničko delo hortikulurne i vrtne umetnosti. U velikom dvorcu se danas nalazi Poljoprivredni muzej. Danas mali dvorac je pretvoren u mesnu kancelariju i kancelarije kulpinskih udruženja građana. Oba dvorca suspomenici kulture od velikog značaja.

 

Povratak za Beograd.

BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.

 

ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, obilazak Sremskih Karlovaca, Petrovaradinske tvrđave, dvoraca Stratimirović i Dunđerski i Poljoprivrednog muzeja u Kulpinu, panoramski obilazak Novog Sada, ulaznice po programu, stručnog vodiča, troškove organizacije i vođenja puta.

 

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel

 


 

BEOGRAD – MANASTIR KOPORIN – CRKVA POKAJNICA – RADOVANJSKI LUG –ETNO SELO ”MORAVSKI KONACI” - BEOGRAD

 

BEOGRAD Polazak u 08.00 h. Vožnja niškim autoputem do manastira Koporin.


MANASTIR KOPORIN Obilazak manastira.

 

 

manastir koporin
Manastir sa crkvom Svetog Stefana spomenik kulture od velikog značaja nalazi se u istoimenom selu udaljenom 6 km od Velike Plane u teško pristupačnom kraju. Manastirska crkva, posvećena je sv. Stefanu, podignuta je za vreme vladavine despota Stefana (1389-1427) uz čiji portret je sačuvan natpis sa titulom despota koju je Stefan Lazarević stekao posle bitke kod Angore 1402. godine, na osnovu čega se datuje slikarstvo. O ktitoru kao ni vremenu podizanja hrama nema podataka. Bila je u ruševnom stanju do 1880. godine kada je počela prva obnova. Kasnih pedesetih i tokom šezdesetih godina 20. veka rađena je konzervacija arhitekture i živopisa. Nastavak puta do crkve Pokajnice.


CRKVA POKAJNICA Obilazak crkve.

 

Crkva Pokajnica
Crkva Pokajnica izgrađena je od hrastovog drveta 1818.god od strane vojvode Vujice Vulićevića a po nalogu kneza Miloša Obrenovića. Crkvu posvećenu Sv. Nikoli ,po narodnom predanju ,sagradiše za počinjene grehove ubistvom Karađorđa, te narod crkvi starog Adžibegovca dade ime Pokajnica. Od 1954.god. Pokajnica je muški a danas ženski manastir. Nastavak puta do Radovanjskog Luga.

 

RADOVANJSKI LUG Obilazak lokaliteta.

 

Radovanjski lug
Radovanjski Lug je hrastova šuma koja spada u kategoriju spomenika kulture od izuzetnog značaja — znamenito mesto. Po povratku iz Rusije u Srbiju 1817. godine, Karađorđe Petrović je sa svojim pratiocem, pisarom Naumom Krnarom, sklonjen u kolibu od proštaca na trlo Dragića Vojkića u Radovanjskom Lugu, nedaleko od Velike Plane, u ataru sela Radovanje. Po nalogu kneza Miloša, 13. jula 1817. godine, pandur Nikola Novaković jataganom je odsekao Karađorđevu glavu, a Nauma ubio puškom. Sahranio ih je u grobu na sto koraka od kolibe prema potoku, bez glava, koje su po naređenju kneza Miloša odrane, preparirane i otpremljene u Carigrad, da bi se stekla naklonost i poverenje Porte. Grob vođe Prvog srpskog ustanka je obeležen velikom drvenom krstačom, ograđenom drvenom tarabatarabom i mermernom pločom sa tekstom. Danas se na mestu ubistva nalazi crkva Zahvalnica iz 1930, koju je podigao Karađorđev praunuk kralj Aleksandar I Karađorđević. Radovanjski Lug, kao prirodno-memorijalni spomenik, zahvata površinu od 46 hektara. Nastavak puta do etno sela »Moravski konaci«.


ETNO SELO »MORAVSKI KONACI« Obilazak lokaliteta. Slobodno vreme.

 

 

Moravski konaci

Etno selo Moravski konaci nastalo je u samom srcu Srbije. Nalazi se na 89 kilometara od Beograda, na koridoru 10, samo 1 kilometar od autoputa E-75, na samom izlazu iz Velike Plane. Na ulasku u etno selo posetioce čeka veliki parking, sa dovoljno mesta za sve goste. Ulazom u etno selo posebnu pažnju privlači srpska pravoslavna crkva posvećena Svetom ocu Nikoli koja je puštena u rad i zajedno sa zvonikom predata Srpskoj pravoslavnoj crkvi na upravljanje. Idući dalje kroz etno selo nailazimo na nasenje za konačište sagrađeno od autohtonih starih kuća, koje su sa pažnjom, po napuštenim srpskim selima, demontirane i kod nas ponovo sklopljene. Enterijer kuća je prilagođen savremenom stilu života i u rangu je hotelskog smeštaja. Smeštaj u 12 soba sa 27 ležaja pruža sve pogodnosti modernog turizma.Na sredini etno sela dominira prelep restoran domaće kuhinje izgrađen od drveta, stakla i kamena. Kapacitet restorana je 300 mesta. Zgrada je podignuta u obliku duplog krsta, a smeštena je na samoj obali jezera veličine 1.5 hektara. U restoranu će Vas dočekati ljubazno osoblje odeveno u srpsku narodnu nošnju.Oko restorana domaće kuhinje Moravski konaci se nalazi jezero sa 9 ostrva međusobno povezanih drvenim mostićima, sa malim kamenim stepenicama koje vode do same obale jezera. Na dva od devet ostrva se nalaze poslastičarnica i kafedžijnica u kojima se služe domaći slatkiši i ručno peče i melje kafa, kako bi posetioci imali priliku da vide kako se to nekada radilo.

 

Povratak za Beograd.

BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.

 

 

ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, obilazak manastira Koporin, crkve Pokajnica i etno sela »Moravski Konaci«, sve ulaznice po programu, vodiča, troškove organizacije i vođenja puta.

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.

 


 

BEOGRAD - OPLENAC - TOPOLA - ARANĐELOVAC - BEOGRAD

 

BEOGRAD Polazak u 08.00 h. Vožnja preko Mladenovca i Topole do Oplenca uz usputna zadržavanja po potrebi.

 

Oplenac
OPLENAC Obilazak crkve Svetog Đorđa, Petrove kuće, Vinogradareve kuće, Karađorđevog grada, Kraljevskog podruma i Topole.

 

Na kamenitom brdu Oplenac, obraslom krivim šumarima (vrsta hrasta), bio je krajem XVIII veka slobodan zahvat šume. Po predanju i narodnoj etimologiji, račvasta i kriva stabla bila su vrlo pogodna da se od njih pravi oplen - drveni delovi na seljačkim kolima (otuda i naziv : Oplenac). U vreme prvog srpskog ustanka na Oplencu se nalazio utvrđeni šanac, podignut za egzercir vojske i neposrednu odbranu topolskog grada, a na njihovim padinama su se nalazili Karađorđevi vinogradi i, niže prema gradu, voćnaci. Ova dominatna tačka u zatalasanom reljefu Sumadije pruža izvanredan pogled u okolinu na sve četiri strane sveta. Karađorđev sin, knez Aleksandar, obnovio je za vreme svoje vladavine očeve vinograde, zasadio nove i na samoj istočnoj padini sagradio kuću sa više soba pod kojom je bio podrum, a na samom brdu manju stanbenu zgradu.

 

Crkva Svetog Đorđa na Oplencu predstavlja objekat autentične lepote i rafiniranog izgleda. Građena kao hram i mauzolej vladarske porodice Karađorđević, ona dominira krajolikom u koji se uklapa kako prefinjenim izgledom tako i materijalom od kog je sačinjena, a čija belina u kontrastu sa zelenilom šuma oko nje i plavetnilom neba, predstavlja savršeni sklad. Zadužbinska Crkva Setog Đorđa, smele i neobične arhitekture, izgrađena je u srpsko-vizantijskom stilu. To je petokupolna građevina, sa velikom glavnom kupolom i četiri manje, koje su nešto niže i nalaze se na krajevima ravnokrakog krsta. Ispod glavnog kubeta nalazi se masivni polijelej od bronze prečnika 9 metara, težak 1500 kilograma. Naopako postavljena kruna u polijeleju simbolizuje tugu srpskog naroda zbog propasti srpskog carstva na Kosovu 1389. godine. U Oplenačkoj crkvi sabrane su kopije iz 60 srpskih manastira. U mozaiku je urađeno 725 slikanih kompozicija (513 u hramu i 212 u kripti) na kojima se nalazi 1500 figura. Ukupna površina mozaika je 3 500 m². Ugrađeno je oko 40 miliona staklenih kockica, koje imaju 15 hiljada nijansi boja, a izrađene su u Italiji i Nemačkoj. U kripti se nalazi 39 grobnica sa nadgrobnim pločama od dečanskog oniksa. Na Oplencu je sahranjeno dvadeset dva člana dinastije: dva sarkofaga se nalaze u gornjem delu hrama, u severnoj pevnici je sarkofag kralja Petra I (1844 – 1921), ktitora crkve, a u južnoj sarkofag Karađorđa Petrovića (1762 – 1817), prvog vladara obnovljene Srbije i rodonačelnika dinastije Karađorđević, dok je u kripti sahranjeno 20 članova dinastije, među kojima i dva vladara, knez Srbije Aleksandar Karađorđević (1806 – 1885) i kralj Jugoslavije Aleksandar I Karađorđević (1888 – 1934). Crkva i kripta predstavljaju nerazdvojnu celinu, koja je znalački ukonponovana. Bogata filigranski rađena ornamentika, savršeno skladan mozaik, sa vešto i planski odabranim motivima, izuzetno lepe spoljašnjosti i precizno odabranog mesta gde će se zidati, svojom monumentalnošću i lepotom, ova crkva predstavlja biser arhitekture i dekoracije toga vremena.

 

 

Petrova kuća Kada su započeli radovi na izgradnji Oplenačke crkve, zapadno od nje, sazidana je crkvena kuća, namenjena parohu crkve. Zidana je po projektu Koste J. Jovanovića 1910. godine. Postavljena je kao privremena zgrada. Imala je šest prostorija, u kojima je trebalo da stanuju graditelji crkve. Ispod zgrade urađen je podrum za smeštaj alata i građevinskog mate-rijala. U nju se, međutim, prvi uselio kralj Petar, kako bi mogao da nadgleda radove na crkvi. Zato je i prozvana Petrova kuća. Stari kralj je sedeo u svojoj stolici ispred kuće i vredno beležio sve šta je rađeno. Kraljeve dnevničke beleške veoma su važan idragocen dokument iz koga se može videti kako su tekli radovi, ali i saznati o svakodnevnom životu u Topoli. Kralj je stanovao u kući, uz kraće prekide, sve do jeseni 1915. godine, kada je sa vojskom otpočeo povlačenje iz otadžbine preko Albanije do Soluna. U ovoj kući mu je regent Aleksandar, tokom 1914. i 1915. godine, dolazeći iz glavnog štaba smeštenog u Kragujevcu, podnosio izveštaje i planove o vojnim operacijama. Sam kralj Petar govorio je da je voleo da boravi u ovoj kući i da se ispred nje pruža divan pogled na njegov rodni kraj i njegovu zadužbinu. Petrova kuća danas je muzej-galerija sa tematskim postavkama vezanim za dinastiju Karađorđević.

 

Vinogradareva kuća Kako je topolski kraj uvek bio poznat po vinogradima, na Oplencu je blizu zadužbinskog kompleksa podignuta kuća za vinogradara. Zidana je u tradicionalnom šumadijskom stilu, a nalazi na severnoj padini Oplenca. Njeni podrumi su ukopani u blagi nagib zemljišta, a ima i prostran trem. Podignuta je 1911. godine i u njoj je izvesno vreme živeo upravnik kraljevskih vinograda. Danas njene prostorije služe kao galerijski prostor među čijim postavkama je i legat poznatog srpskog slikara Nikole Graovca. Graovac je sedamdesetih godina prošlog veka bio jedan od prvih učesnika slikarske kolonije u obližnjem selu Lipovcu. Njegovo upoznavanje sa ovim krajem i stanovnicima, urodilo je čvrstom vezanošću za Topolu u kojoj je izgradio svoj dom i atelje.

 

Topola

Karađorđev grad sagradio je u periodu od 1811 – 1813, Karađorđe Petrović vođa Prvog srpskog ustanka koji kao prvi vladar obnovljene Srbije donosi ekonomski i kulturni razvitak Topoli. Do danas je očuvan: restaurirani konak sa kulom, crkva sa zvonikom i škola u kojoj se danas nalazi Narodna biblioteka “Radoje Domanović”. U konaku je stalna izložba ličnih predmeta Vožda i autentično oružje iz Prvog srpskog ustanka među kojima je i originalni Karađorđev top poznat pod imenom “aberdar”. Na top nedostaje desna ručka koju je kralj Petar I Karađorđević iskoristio kao osnovu za sve krunidbene insignije želeći da simbolično poveže svoju vladavinu sa slavnom vladavinom svoga dede, Vožda Karađorđa. Crkva Presvete Bogorodice , u narodu poznata pod nazivom Karađorđeva crkva, jednobrodna je građevina sa osnovom u obliku upisanog krsta. Građena od lomljenog kamena, a njen dvoslivni krov pokriven je ćeramidom. Uz zapadni portal podignuta je spratna kula zvonara, takođe od kamena, koja je istovremeno služila i kao odbrambena kula. Polukružna i vitka, kupola crkve prekrivena je šindrom – pločama od hrastovog drveta. Kupola je spolja ortogonalna, a iznutra polukružna. Crkva deluje prilično rustično, ali se odlikuje izuzetno skladnim proporcijama. Spolja je okrečena belom bojom. Unutrašnjost crkve, bogato je oslikana i sa ikonostasom u duborezu, odaje utisak sklada i prefinjenosti. Karađorđeva crkva jeste svojevrstan istorijski spomenik i dokaz burnih događaja u Topolskom kraju. U crkvi, koja se i danas smatra gradskom, svakodnevno se održavaju bogosluženja. Dom Karađorđevića u crkvi je postavio spomen-ploču sa imenima ratnika iz ovog kraja, poginulih u balkanskim ratovima 1912. I 1913. godine. Centrom utvrđenog grada dominira spomenik Karađorđu podignut u novije vreme, delo Petra Palavičinija.

Polazak za Aranđelovac.

 

Arandjelovac

ARANĐELOVAC Obilazak Bukovičke Banje - Gradskog parka i centra grada.

 

Povratak za Beograd.
BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.


ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, obilazak kompleksa u Topoli/Oplencu i Aranđelovca (sa ulaznicama i lokalnim vodičem), vodiča, troškove organizacije i vođenja puta.

 

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.

 


 

OVČARSKO-KABLARSKI MANASTIRI

 

BEOGRAD Polazak u 08,00 h. Vožnja Ibarskom magistralom preko Lazarevca,Ljiga i Čačka do manastira u Ovčarsko – Kablarskoj klisuri uz pauze po želji.

 

 

Ovčarsko-kablarska klisura, duga 20 kilometara, na putu koji vodi od Čačka prema Užicu, prepoznatljiva je po strmim, krševitim obroncima planina, meandrama Zapadne Morave i brojnim manastirima velike lepote, nazvanim Nova ili Mala srpska Sveta Gora. Iako se nezna tačno ni ko su osnivači ovčarsko-kablarskih manastira, niti kada su oni tačno podignuti, sigurno je da je prirodno okruženje klisure poslužilo kao nadahnuće monaškim zajednicama da se smeste u ovim prelepim, ali slabo pristupačnim predelima, najverovatnije već nakon Maričke bitke 1371. godine.Putopisci 19. veka opisivali su ovaj predeo kao "pukotinu između stena" kroz koju se provlači reka. Kroz nekada potpuno neprohodnu klisuru, danas se provlači magistralni put pristojnog kvaliteta, povezujući deset manastira: Vavedenje, Preobraženje, Vaznesenje, Sretenje, Sv.Trojica, Jovanje, Uspenje, Nikolje, Blagoveštenje i Ilinje. Preporučujemo da ne prođete kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru a da ne obiđete neke od manastira, makar one koji su pored puta i do kojih se ne mora čamcima i skelama. Predstavljaju pravi vodič kroz tradiciju, duhovnost i istorijsko nasleđe Srbije.

 

Poseta i obilazak manastira:

 

VAVEDENJE

 

 

manastir Vavedenje
Manastir Vavedenje, sa crkvom Vavedenje Presvete Bogorodice, nalazi se na desnoj obali Zapadne Morave. Po legendi, ovaj manastir su podigli Stevan Nemanja i njegov sin Sveti Sava. Prvi put se pominje 1525. godine, a obnovljen je 1874.godine.Poseduje retke stare knjige među kojima je i Beogradsko četvorojevanđelje, iz 1552. godine. Manastirska slava je Vavedenje, 4. decembar.


NIKOLJE

 

manastir Nikolje
Manastir Nikolje, sa crkvom Sv. Nikole, nalazi se na levoj obali Zapadne Morave, pod Kablarom. Prvi put se pominje 1476. godine. Po predanju, manastir su podigli svetogorski kaluđeri koji su se povukli iz Svete Gore, ispred Katalone, u 14. veku. Priprata je živopisana 1635. godine, a naos 1697. godine.U manastiru je očuvan veći broj rukopisnih knjiga. Pored Morave se nalazi konak koji je sagradio Miloš Obrenović. Manastirska slava je Mladi Nikola.


BLAGOVEŠTENJE

 

manastir Blagovestenje
Manastir Blagoveštenje sa crkvom Blagovesti Presvete Bogorodice, potiče iz 17. veka. Nalazi se na levoj obali Morave, ispod Kablara. Crkva je zanimljive arhitekture, živopis je rađen od 1602. do 1632. godine i jedno je od najboljih ostvarenja u našem zidnom slikarstvu u prvoj polovini 17. veka. Od starog ikonostasa sačuvana je prestona ikona Bogorodice sa Hristom, rad slikara Mitrofana iz 1602. godine.Manastirska slava su Blagovesti, 7. april.

 

Povratak za Beograd.
BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.


ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, obilazak manastira po programu, vodiča, troškove organizacije i vođenja puta.


Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.

 


 

SMEDEREVO - VIMINACIJUM – SREBRNO JEZERO

 

BEOGRAD Polazak u 08,00 h. Vožnja do Smedereva.

 

SMEDEREVO Obilazak Smederevske tvrdjave sa lokalnim vodičem.

 

Smederevska tvrdjava
Smederevska tvrđava, monumentalni objekat, najveći izgrađen u srednjovekovnoj Srbiji, i danas dominira profilom grada. Dužina smederevskih bedema iznosila je prema Dunavu 550, prema Jezavi 400, a prema kopnu 502 metra. Moćne kule, njih 25, 6 u Malom, a 19 u Velikom gradu, bile su raspoređene duž bedema. U Velikom gradu bila je i crkva čiji su temelji otkriveni tek početkom osamdesetih godina 20. veka. Smederevska crkva Svetog Đorđa, sagrađena u periodu od 1851. do 1855, prva je u nizu onih koje je u Srbiji uradio Andrej Damjanov, neimar iz Velesa. Smederevski naručioci hrama, ali i drugih zapaženih objekata u ovom gradu, hteli su da ove građevine budu napravljene po ugledu na Manasiju. Damjanov zato ovde konstruiše petokupolnu crkvu, kombinaciju bazilikinog tipa građevine sa planom crkve razvijenog upisanog krsta. Nad pripratom se uzdiže visoki monumentalni barokno-klasicistički zvonik. Nastavak puta do rimskog logora Viminacium.

 

VIMINACIJUM Poseta arheološkom lokalitetu / rimskom logoru.

 

 

Viminacijum
Najznacajniji vojno-politicki i ekonomski punkt, najvece gradsko naselje i centar provincije Gornje Mezije (Moesia Superior), bio je Viminacijum. Nastao sredinom I v.n.e. kao logor legije VII Claudiae, Viminacijum je sve do kraja Carstva imao, cesto, presudnu ulogu u dogadjajima znacajnim po njegov opstanak. Takav polozaj je i ozvanicen dodeljivanjem statusa municipijuma, pod Hadrijanom 117. g., i kolonije, 239. g. pod Gordijanom III, kada dobija i pravo kovanja svog lokalnog novca. Za vreme dinastije Severa, Viminacijum je doziveo svoj najveci ekonomski i kulturni prosperitet. Nastavak puta do Srebrnog jezera.

 

SREBRNO JEZERO Obilazak jezera i slobodno vreme.

 

Srebrno jezero
Srebrno jezero se nalazi u Istočnoj Srbiji i do njega se dolazi đerdapskom magistralom. Udaljeno je 3 km. od Velikog Gradišta, a zbog svoje blizine Beogradu (129 km.) i ostalim gradovima širom Srbije postalo je veoma popularno za turiste i ribolovce. Dugačko je 14 km., prosečne širine oko 300 m. Nekada je bilo rukavac Dunava, a sada je zatvoreno dvema branama. Bogato je ribom (som, smuđ, šaran, amur…) i pominje se u Ginisovoj knjizi rekorda jer je iz njega izvađen najveći šaran, težak oko 44 kg.

 

Povratak za Beograd.
BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.


ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, obilazak tvrđave u Smederevu, rimskog logora Viminacium i Srebrnog jezera, sve ulaznice po programu, vodiča, troškove organizacije i vođenja puta.

 

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.

 


 

VALJEVO – BRANKOVINA - STRUGANIK

 

BEOGRAD Polazak u 08,00 h.Vožnja Ibarskom magistralom do Valjeva uz usputna zadržavanja po želji.

 

valjevo

VALJEVO Valjevo je grad u Srbiji, sedište opštine Valjevo i Kolubarskog upravnog okruga. Nalazi se u Zapadnoj Srbiji, u Kolubarskom okrugu, na nepunih 100 kilometara jugozapadno od Beograda. Gradsko jezgro smešteno je u kotlini kroz koju protiče reka Kolubara. Valjevo spada među veća i razvijenija naselja u Srbiji. Obilazak starog gradskog jezgra „Tešnjar“, starog gradskog mosta na Kolubari, poseta narodnom i muzeju „Muselimov konak“. Nastavak puta do Brankovine.

 

brankovina

BRANKOVINA Brankovina je naselje u opštini Valjevo u Kolubarskom okrugu severno od Valjeva oko 12 km. Nadmorska visina je 267 m. Prema popisu iz 2002. bilo je 573 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 529 stanovnika). Obilazak crkve u čijoj se porti na najuzvišenijem mestu nalazi grob Desanke Maksimović i zajedničke grobnice Nenadovića. Kad se iz crkvene porte pređe potok ulazi se u školsko dvorište gde se nalazi nekoliko interesantnih starih zdanja: STARA ili PROTINA škola, zadužbina Prote Mateje; NOVA ili DESANKINA škola u kojoj je tri razreda učila i Desanka Maksimović; Vajat Nenadovića i Sudnica. Ručak u restoranu „Kod Belog“ u Brankovini (supa, glavno jelo, salata,kolač). Slobodno vreme za rekreativne aktivnosti sa animatorom. Polazak za Struganik.

 

Struganik

STRUGANIK Poseta rodnoj kući/muzej vojvode Živojina Mišića.

 

Povratak za Beograd.
BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.

 

ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz turističkim autobusom sa klimom i DVD uređajem, sve posete i ulaznice po programu, vodiča, lokalne vodiče, troškove organizacije i vodjenja puta.

 

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.

 


 

VALJEVSKI MANASTIRI - BRANKOVINA

 

BEOGRAD Polazak u 08.00 h. Vožnja do manastira Lelić (Valjevo).

 

manastir Lelic

Manastir Lelić nalazi se u istoimenom selu blizu Valjeva (11 km). Manastir je zadužbina Vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira Velimirovića. Crkva je skromnog oblika u kome je moravski stil prožet sa novim arhitektonskim rešenjima. Ima oblik krsta sa kupolom iznad centralnog dela hrama. Sagrađena je od kamena, cigle i sige. Ispred crkve je veliki zvonik i crkveni dom. 12. maja 1991. mošti Vladike Nikolaja su prenete iz manastira Sveti Sava u Libertvilu (Ilinois SAD) u lelićku crkvu. U porti manastira se nalazi kapela, takođe zadužbina episkopa Nikolaja. Iste godine otvoren je muzej u krugu manastirske porte posvećen sećanju na episkopa Nikolaja, jednog od najvećih umova Srpske Pravoslavne Crkve. Nastavak puta do manastira Ćelije.

 

manastir Celije

Manastir Ćelije se nalazi na levoj obali reke Gradac na području sela Lelić u blizini Valjeva (5 km). Današnji materijalni ostaci manastirskog kompleksa su nastali u 19. veku i kasnije. Kako je manastir u toku Prvog srpskog ustanka postao vojna bolnica, Turci su ga zapalili 1810. godine. Obnovljen je odmah sledeće godine i dozidana je priprata i kube. Levo od crkve u pravcu oltara nalazi se grob Ilije Birča¬nina ”oborkneza ispod Medvednika” koga su turske dahije pogubile na kolubarskom mostu u Valjevu 1804. Manastir je takođe poznat po znamenitom teologu Justinu Popoviću, doktoru filozofije koji je bio duhovnik u manastiru od 1948. pa do svoje smrti 1979. godine. Njegov grob nalazi se na južnoj strani oltara. Arhimandrit Justin je autor brojnih studija o pravoslavlju i jedan od osnivača Srpskog filozofskog društva. Nastavak putovanja do Brankovine.

 

brankovina

BRANKOVINA Brankovina je naselje u opštini Valjevo u Kolubarskom okrugu severno od Valjeva oko 12 km. Nadmorska visina je 267 m. Prema popisu iz 2002. bilo je 573 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 529 stanovnika). Obilazak crkve u čijoj se porti na najuzvišenijem mestu nalazi grob Desanke Maksimović. Kad se iz crkvene porte pređe potok ulazi se u školsko dvorište gde se nalazi nekoliko interesantnih starih zdanja: STARA ili PROTINA škola, zadužbina Prote Mateje; NOVA ili DESANKINA škola u kojoj je tri razreda učila i Desanka Maksimović; Vajat Nenadovića i Sudnica.

 

Povratak za Beograd.
BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.


ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, obilazak manastira Lelić i Ćelije, muzeja u Brankovini, sve ulaznice po programu, vodiča, troškove organizacije i vođenja puta.

 

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.

 


 

VRŠAC

BEOGRAD Dolazak Polazak u 08,00 h. Vožnja do Vršca.

 

Vrsac centar 2
VRŠAC Razgledanje grada: Gradska kuća, Eparhijski dvor, Stara apoteka, Sterijina kuca, zgrada "Dva pištolja", Konkordija, kapela sv. Roka, Uspenska i Saborna crkva, crkva Sv. Gerharda.
Vršac je kulturno turistički, privredni i saobraćajni centar. Gradsko područje odlikuje se bogatstvom arhitektonskih stilova, lepo uređenim gradskim trgom, nizom reprezentativnih javnih objekata i spomenika kulture i uređenom parkovskom površinom. U gradu i okolini postoji 19 kategorisanih i zaštićenih spomenika kulture. Vladičanski dvor i Manastir Mesić su spomenici najviše kategorije. U Vršcu se nalazi poznato pozorište, regionalni muzej, gradska biblioteka, zgrada Konkordije, katedrala sv. Gerharda, crkva sv. Nikolaja i drugi objekti od izuzetnog kulturno istorijskog značaja. U ovom gradu se nalazi najstariji gradski park u Vojvodini koji je zaštićen kao spomenik vrtne arhitekture. Znamenitosti Vršca su: Vršačka kula iz XIV veka, Gradska kuća iz XVIII veka, Vladičanski dvor iz 18. veka sa prebogatom riznicom, manastir Mesić iz 16. veka, katedralom sv. Gerharda iz 1863. god., crkva sv. Nikolaja iz 1785.godine. Odlazak do Vršačke kule i manastira Mesić.

 

Vrsacka kula Vrsacki zamak 1
Obeležja grada su sinteza plemenite proslosti i njihove aktuelnosti u nasem vremenu. Vrsac se obicno predstavlja sa tri likovno uoblicena znaka: Kula, grozdje i manastir Mesic. Iako su razliciti, ali i realni, zajednicki im je nepoznat nastanak. Ne zna se ni priblizno godina izgradnje Kule, a jos se manje zna o rimskom utvrdjenju na cijim je temeljima podignuta. Kada je rec o grozdju onda se samo konstatuje - od Dacana i Rimljana do nasih dana ovde se uzgaja vinova loza. Medjutim, ostade zapis da je 1494. godine dvor ugarskog kralja Ladislava II kupio bure vrsackog vina. Nema pouzdanih podataka o izgradnji manastira Mesica. Tri istoricara pretpostavljaju da je izgradjen cak 1030. godine, pa bi po tome Mesic bio najstariji pravoslavni manastir u nas.

 

 

Manastir Mesic


Povratak za Beograd.
BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.

ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom sa klimom i DVD uređajem, sve ulaznice po programu, vodiča, troškove organizacije i vođenja puta.

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.

 


 

FRUŠKOGORSKI MANASTIRI– SREMSKI KARLOVCI

 

BEOGRAD Polazak u 08.00 h. Vožnja preko Indjije do manastira Krušedol.

MANASTIR KRUŠEDOL Obilazak manastira.

 

manastir Krusedol
Manastirska crkva je posvećena prazniku Blagoveštenja. Manastir je osnovao Sveti Maksim sa svojom majkom Angelinom, uz pomoć vlaškog vojvode Jovana Njagoja, između 1509. i 1516. Neki istraživači smatraju da se na tom mestu nalazilo svetilište stare slovenske vere. Prilikom povlačenja Turaka iz Srema 1716, manastirski konaci su oštećeni, a crkva spaljena. Obnavljanje manastira je počelo 1721. i završeno krajem 18. veka. Nastavak puta do manastira Novo Hopovo.

 

MANASTIR NOVO HOPOVO Obilazak manastira.

 

manastir Novo Hopovo
Manastir Novo Hopovo leži na blagoj padini južnih obronaka Fruške gore, nedaleko od Iriga. Udaljen je svega stotinak metara od magistralnog puta Ruma - Novi Sad, te je jedan od najpristupačnijih fruškogorskih manastira. Manastir Novo Hopovo, zajedno sa Krušedolom, po svojoj arhitekturi, prosvetnoj ulozi, istoriji bogatoj kulturnim, verskim i političkim događajima, jedan je od najznačajnijih manastira u i. Od samog početka manastir je uživao veliki ugled kao kulturno središte. Osnivač ove drevne svetinje, kao i većine fruškogorskih bisera je sveti vladika Maksim (Đurađ Branković). Nastavak puta do manastira Staro Hopovo.

 

MANASTIR STARO HOPOVO Obilazak manastira.

 

manastir Staro Hopovo
Manastir Staro Hopovo je smešten u istočnom delu Fruške gore na 2 km udaljenosti od manastira Novo Hopovo. Manastirska crkva je posvećena sv. Pantelejmonu. Prema predanju manastir je osnovao despot Đorđe Branković krajem 15. veka, a prvi zapis o manastiru je iz 1545-46. Umesto stare drvene crkve izgrađena je 1752. današnja manastirska građevina. U maloj jednobrodnoj crkvi nalazio se barokni ikonostas velike vrednosti na kome je prestone ikone slikao Janko Halkozović. U Drugom svetskom ratu ikonostas je oštećen i demontiran, a manastirski konak razrušen. Šetnja šumskom stazom do izvora Jelenac. Nastavak puta do Sremskih Karlovaca.

 

SREMSKI KARLOVCI Razgledanje grada : Saborna crkva, gimnazija, patrijaršija, česma četiri lava ...

 

sremski karlovci

Šta su Karlovci? – Dunav, planina, vinogradi, skup trošnih i čudnih kuća, veseo, lak, bezbrižan život sa mnogo pića, pesme, igre, pola selo, pola varoš, na čijoj pijaci danas raste trava?" Ovako je o Sremskim Karlovcima početkom ovog veka pisao varoški lekar dr Laza Popović, a njegov savremenik, književnik i pripovedač Veljko Petrović nazva ih Sionom srpskog pravoslavlja.

 

Povratak za Beograd.
BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.


ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, obilazak fruškogoskih manastira i Sremskih Karlovaca, vodiča, troškove organizacije i vođenja puta.

 

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.

 


 

STOPIĆA PEĆINA – ETNO SELO SIROGOJNO – VODOPAD GOSTILJE

 

BEOGRAD Polazak u 06.00 h. Vožnja do Stopića pećine preko Gornjeg Milanovca, Čačka i Užica uz usputna zadržavanja po želji.


STOPIĆA PEĆINA Razgledanje pećine.

 

 

Stopica pecina
Stopica pecina se nalazi u bliziini mesta Rozanstva.Lepotom svojih oblika prestavlja intresantan turisticki objekat, i ubraja se u najlepse pecine u Srbiji.Duga je 2000 metara sa visinom od 50 metara.Pecinski ukrasi su u njoj prelepi a posebno bigrene "kade" udubljenja oivicena kamenim zidovima u kojima se nakuplja voda, a kada nadodje, pretice se iz njih u vidu jedinstvenih kaskada. Nastavak puta do Starog sela u Sirogojnu.


SIROGOJNO Poseta etno – selu.

 

Sirogojno
Etno selo Sirogojno je jedinstven muzej pod otvorenim nebom koji prezentuje tradicionalno materijalno i duhovno nasledje Srpskog sela. Zgrade su autenticne i nameštene kao u staro doba. Oko pedesetak orginalnih zlatiborskih brvnara, sa preko dve hiljade eksponata. Za mnogobrojne posetioce Muzeja uradjena je i posebna celina zgrada za odmor, predah i okrepljenje.Muzej je otvoren je svakog dana i kroz njega prodje preko 100 000 ljudi godisnje. Sirogojno je i nadaleko poznato i po svojim pletiljama i dzemperima.
Nastavak putovanja do Gostilja.


GOSTILJE Obilazak vodopada.

 

 

Gostilje vodopad
Gostilje je karakteristično zlatiborsko selo. Ušuškano u zagrljaju očuvane prirode podnu Čigote i Borkovca na nadmorskoj visini od 1000 metara predstavlja izuzetnu turističku ponudu. Meštani zdravog duha s ponosom čuvaju svoje vrednosti,kulturu življenja na osnovama tradicije, poštujući zakonitosti prirode "uzmi ali vrati". Biseri prirode su reka Katušnica koja od svog izvora do ušća u kristalnoj čistoj vodi pruža izuzetne uslove za ribolov, pre svega pastrmke, a virovi predstavjaju najlepše prirodne bazene za kupanje. Vodopad na Gostiljskoj reci visine preko 20 metara sa slapovima i vodenicama potočarama je posebno obeležje ovog kraja. Pećina Rakovička i mnoge druge koje se nalaze u kanjonu reke Katušnice su pravi izazov za turiste, istraživače i speleologe. Planinsko okruženje, prošarano pašnjacima i borovom šumom nudi izuzetne uslove za lov i sakupljanje plodova lekovitog bilja.

 

Povratak za Beograd.
BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.

 

ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, obilazak Stopića pećine, etno-sela Sirogojno i Gostilja, ulaznice, stručnog vodiča, troškove organizacije i vođenja puta.

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.

 


 

BELA CRKVA – KUPANJE NA JEDNOM OD JEZERA PO IZBORU !

 

„GLAVNO“ / „VRAČEVGAJSKO“

 

BEOGRAD Polazak u 08,00 h. Vožnja Preko Pančeva i Kovina do Bele Crkve.

 

Slobodno vreme na jezeru po izboru do 18,00 h.

 

Povratak za Beograd. 

 

BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.

 

Bela Crkva Glavno Jezero

Glavno jezero se nalazi na 800 m od centra grada. Najstarije i najurbanije jezero okruženo je plažama: Glavna plaža sa betonskim kejom i tuševima, šljunkovita Dečija plaža, osvetljeno plivalište sa skakaonicom, betonsko-šljunkovita plaža Jedriličarskog kluba... Ovo jezero raspolaže raznovrsnim smeštajnim kapacitetima, a tokom letnje sezone duž obale jezera rade mnogobrojni ugostiteljski objekti. Na ovom jezeru organizuju se i letnje škole plivanja, ronjenja i jedrenja.

 

 

Bela Crkva Vračevgajsko Jezero

Vračevgajsko jezero ima kamp sa pedesetak kamp jedinica i tri bungalova za smeštaj, a gostima su na raspolaganju restoran i kafić na samoj obali.Plaža je šljunkovita, opremljena ležaljkama i suncobranima,ljuljaške, klackalice i tobogan uživanje su za najmlađe goste.

 

ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom sa klimom i DVD uređajem do jednog od jezera u Beloj Crkvi, troškove organizacije i vođenja puta.

 

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine i Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel”.