Indeks članaka

 

SREMSKI KARLOVCI – PETROVARADIN – NOVI SAD – KULPIN 

 

BEOGRAD Polazak sa dogovorenog mesta u 08.00 h. Vožnja preko Stare Pazove i Inđije do Sremskih Karlovaca.

 

sremski karlovci

 

SREMSKI KARLOVCI Razgledanje Saborne crkve, gimnazije, patrijaršije, česme 4 lava i starog centra grada.

 

Šta su Karlovci? – Dunav, planina, vinogradi, skup trošnih i čudnih kuća, veseo, lak, bezbrižan život sa mnogo pića, pesme, igre, pola selo, pola varoš, na čijoj pijaci danas raste trava?" Ovako je o Sremskim Karlovcima početkom ovog veka pisao varoški lekar dr Laza Popović, a njegov savremenik, književnik i pripovedač Veljko Petrović nazva ih Sionom srpskog pravoslavlja. 

Nastavak puta do Petrovaradina.

 

Petrovaradin

 

PETROVARADIN Razgledanje tvrdjave: Duga kasarna, pijani sat, vidikovac.

 

Petrovaradinska tvrđava danas čini sastavni deo urbane celine Novog Sada.Tvrđava je građena po sistemu Vobana, među nekoliko preostalih u zapadnoj i srednjoj Evropi koja je skoro sačuvana u potpunosti. „Gibraltar na Dunavu” prostire se sto dvanaest hektara, ide četiri sprata u dubinu, ima više od šesnaest kilometara tunela, oko dvanaest hiljada puškarnica i trinaest kapija.

Nastavak puta do Novog Sada.

 

Novi Sad

 

NOVI SAD Panoramsko razgledanje centra grada. Nastavak puta do Kulpina.

 

Kulpin

 

KULPIN Razgledanje dvoraca Stratimirović i Dundjerski i Poljoprivrednog muzeja.

 

Oba klasicistička dvorca, u parkovskom okruženju, sagrađena su za plemićku porodicu Stratimirović. Manji dvorac je izgrađen krajem 18. veka, a veći je izgrađen polovinom 19. veka. Prema projektu arh. Momčila Tapavice, obnova i rekonstrukcija urađena je 1912. Porodica Stratimirović, je dala više istorijskih ličnosti: mitropolit Stevan Stratimirović, Đorđe Stratimirović – komandant Srpske vojske u revoluciji 1848/49. godine, i bila je jedna od najznačajnijih srpskih porodica u Habzburškoj monarhiji. Stratimirovići su jedna od retkih srpskih porodica koja je među prvima stekla plemstvo za vojničke zasluge u austrijskoj carevini 1745. od Marije Terezije. Jedno kratko vreme, imanje je od Stratimirovića, otkupio Matej Semzo od Kamjonike, ali je 1889. imanje prodao je Lazaru Dunđerskom, koji je kao i njegov sin Đorđe znatno doprineo razvoju i modernizaciji poljoprivrede u Kulpinu. Veliki dvorac je prizemna zgrada izuzetno skladnih proporcija sa karakterističnom pristupnom rampom u kojoj je smešten glavni ulaz. Sa dvorišne strane se nalazi visoki parter sa polukružnom terasom. Glavnom fasadom dominira klasicistički portik sa stepeništem, pristupnim rampama i četiri para jonskih stubova koji nose arhitrav i timpanon. Prozori su ukrašeni sa polurozetama sa figurama orlova. Iznad krovnog venca se nalazi atika sa ornamentisanim pravougaonim poljima i vazama na uglovima. Sa dvorišne strane se u prizemlju nalazi petougaoni ulazni trem ozidan punim zidovima, sa kružnim otvorima na bočnim stranama. Na spratu se nalazi prostrana terasa – loža petostrane osnove pokrivena kupolom na kaneliranim stubovima. Iz prostranog hola koji predstavlja centralnu komunikacionu prostoriju iz koje se dugačkim hodnikom ulazi u sve ostale prostorije u dvorcu. Porodica Dunđerski je zadržala posed sve do nacionalizacije 1945. Park u okviru veleposeda je i nekada predstavljao prvorazredno umetničko delo hortikulurne i vrtne umetnosti. U velikom dvorcu se danas nalazi Poljoprivredni muzej. Danas mali dvorac je pretvoren u mesnu kancelariju i kancelarije kulpinskih udruženja građana. Oba dvorca suspomenici kulture od velikog značaja.

Polazak za Bački Petrovac.

 

Aroma Backi Petrovac

 

BAČKI PETROVAC Ručak u Nacionalnoj kući „Aroma“.

 

Povratak za Beograd

BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.

 

ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom, sve ulaznice i obilazak Sremskih Karlovaca, Petrovaradinske tvrđave, dvoraca Stratimirović i Dunđerski i Poljoprivrednog muzeja u Kulpinu, panoramski obilazak Novog Sada, vodiča, lokalne vodiče, ručak u Nacionalnoj kući »Aroma«, Bački Petrovac, troškove organizacije i vođenja puta.


Ovaj program je rađen na bazi najmanje 45 osoba.

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40 / 2010 od 01.02.2010. godine, Opšti uslovi putovanja Agencije “Globus Travel” i Ugovor između Agencije i Škole.