Indeks članaka

 

BOJČINSKA ŠUMA-KUPINOVO-OBEDSKA BARA

 

BEOGRAD Polazak sa dogovorenog mesta u 08,00 h. Vožnja do Bojčinske šume.

 

bojcinska suma

 

BOJČINSKA ŠUMA Rekreativne aktivnosti,šetnja stazom zdravlja.

 

 

Oaza prirode nadomak Beograda, bogata florom, faunom i gljivama, savršeno mesto za izlet u letnjim danima. Nalazi se na južnom obodu Panonske nizije uz reku Savu, na 30 kilometara od centra Beograda, između naselja Boljevac, Progar i Ašanje. Nalazi se u donjem Sremu, oblasti izuzetno bogatoj biodiverzitetom. Zauzima površinu od 670,79 ha. Deo je međunarodno značajnog područja za ptice (IBA) Obedska bara koje obuhvata oko 30.000 ha šumskih i močvarnih terena uz Savu između Grabovaca na zapadu i Progara na istoku. Bojčinska šuma čini istočnu granicu ovog područja.

Nastavak puta do Kupinova.

 

Kupinovo etno selo

 

KUPINOVO Razgledanje etno sela i crkve Svetog Luke. Ručak u restoranu "Šanac".


Etno-kuća "Putnik" jedna je od najstarijih građevina u Kupinovu, selu koje danas broji više od 2.000 stanovnika. Kuća je podignuta krajem 18. veka i u dobrom je stanju. Propali delovi su adaptirani, ali su zadržali svoju autentičnost. Sve prostorije su skoro iste kao i kada su izgrađene.
Nastavak puta do Obedske Bare.

 

Obedska bara

 

OBEDSKA BARA Razgledanje rezervata i vidikovca, rekreativne aktivnosti.

 

Specijalni rezervat prirode Obedska bara je u svetu čuveno močvarno područje, koje je kroz svoju dugu istoriju predstavljalo pravo utočište za živi svet, ali i za mnogobrojne istraživače, naučnike i ljubitelje prirode. Nalazi se u opštini Pećinci, na 45 km. udaljenosti od Beograda, a 35 od međunarodnog aerodroma "Nikola Tesla" .Ima oblik potkovice, koja predstavlja nekadašnje korito reke Save. Nastala je pre više hiljada godina i od tada do danas, mnogo toga se promenilo, ali njene prirodne vrednosti su ostale i do danas sačuvane. Bara, kao ostatak jedne močvarne sredine sa specifičnim biološkim i biogeografskim karakteristikama, predstavlja jedinstvenu pojavu u Evropi. Da bi se ova prirodna vrednost sačuvala, kompleks Obedske bare je stavljen pod zaštitu kao strogi prirodni rezervat.


Povratak za Beograd.

BEOGRAD Dolazak u večernjim satima.


ARANŽMAN OBUHVATA : Prevoz udobnim turističkim autobusom sa klimom i DVD uređajem, sve ulaznice po programu, ručak u restoranu "Šanac" u Kupinovu, vodiča, lokalne vodiče, troškove organizacije i vodjenja puta.
NAPOMENA : Program je radjen na bazi najmanje 45 osoba.
Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40/2010 od 01.02.2010. godine, Opšti uslovi putovanja Agencije i ugovor između škole i agencije.