PROGRAM PETODNEVNOG PUTOVANJA

 

 

MAUTHAUZEN 

 

 

Datumi polazaka - naknadno

 

 

 

 

BEOGRAD

Polazak u 06,00 sati sa platoa ispred železničke stanice.  

 

LINC                     Vožnja do Linza. Smeštaj u hotel (okolina). Večera. Noćenje.

 

LINC (okolina)

                         Doručak. Odlazak do savezničkog groblja u Aschahu.

                             Poseta dvorcu Hartheim gde su vršeni vivo eksperimenti.                     

                             Odlazak u logor Mauthauzen. Povratak za Linc. Slobodno

                             popodne. Večera. Noćenje.

 

LINC                     Doručak. Odlazak za koncentracioni logor Ebenze.   

 

EBENZE              Prisustvovanje komemoraciji. Odlazak za Gmunden.

 

GMUNDEN          Slobodno vreme za individualno razgledanje grada koji je 

                             Smešten na obali jezera Traunzee. Povratak za Linc

 

LINC                    Večera. Noćenje.

  

LINC                    Doručak. Odlazak za koncentracioni logor Guzen.

 

 

GUZEN                Prisustvovanje komemoraciji i polaganje venaca. Odlazak za

 

MAUTHAUZEN    Mauthauzen. Prisustvovanje komemoraciji kod spomenika.

 

                             Razgledanje logora. Odlazak do kamenoloma Winergraben.

 

KAMENOLOM      Sastanak sa našim radnicima na privremenom radu u

                             Austriji. Odlazak do Internacionalnog groblja. Polaganje

                             venaca. Povratak za Linc.

 

LINC                     Večera. Noćenje.

 

16.05. LINC          Doručak. Polazak do Beča.

 

BEČ                      Panoramsko razgledanje Beča.

 

                             Povratak za Beograd uz usputna zadržavanja po želji.

 

BEOGRAD           Dolazak u večernjim satima.

 

CENA : 265 evra i 2.400,00 dinara (u 1/2 sobi)
DOPLATA ZA 1/1 SOBU JE 50,00 EVRA

 

 

NAČIN PLAĆANJA: Na žiro-račun Agencije u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke Beograd na dan uplate.

U CENU JE URAČUNATO : Prevoz udobnim turističkim autobusom, smeštaj u hotelu *** u okolini Linca na bazi 4 polupansiona, troškovi organizacije i vođenja puta.

 

NAPOMENA : Program je rađen na bazi najmanje 45 osoba. Međunarodno zdravstveno osiguranje nije uključeno u cenu aranžmana.

Sastavni deo ovog programa je licenca OTP broj 40/2010 od 01.02.2010.. godine i Opšta pravila putovanja «Globus Travel-a».